Dünyada başka hiçbir şeye benzemiyor! Yolmanın cezası 244 bin 315 lira

Blogger
Blog
TBlog

X

yorum sözleşmesi

“Sitemizin takipçileri bu sitede suç teşkil eden, hakkında adli takibat yapılmasını gerektiren, hakaret ve müstehcenlik içeren, aşağılayıcı, aşağılayıcı, kaba, ahlak dışı, müstehcen, genel kabul görmüş kuralları çiğneyen, kişilik haklarını ihlal eden vb. yorumları kabul etmemektedir. sayfalarının hiçbirinde paylaşımda bulunmayabilir. Bu tür içeriklerden doğacak her türlü yorumun mali, hukuki, cezai ve idari sorumluluğu takipçilere aittir. KONHABER uygun gördüğü yorumları gerekçe göstermeksizin yayınlamama veya kaldırma hakkını saklı tutar. Konhaber, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332. maddesi gereğince, başta Kanun hükümlerine aykırılık iddiasıyla her türlü adli makamlarca açılan soruşturmalarda, takipçilerinin konu bilgilerini ve yaptığı yorumları paylaşabileceğini açıklıyor. yukarıda bahsedilen sorunlar.Yorum yapın