UHK’nin buğday veriminin 20,75 milyon ton olduğu tahmin ediliyor.

Blogger
Blog
TBlog

Rapora göre bu üretim sezonunda 7,3 milyon hektar buğday ekilecek. Buğday ekimi, yağış miktarı ve dağılımındaki değişim ve verimi etkileyen yerel faktörler birlikte değerlendirildiğinde, buğday veriminin uzun dönem ortalamasına göre; Akdeniz bölgesinde aynı seviyede kalacağı, Ege bölgesinde yüzde 2, Marmara bölgesinde yüzde 5 düşüş, İç Anadolu bölgesinde yüzde 5, Güneydoğu ve Doğu Marmara bölgelerinde ise yüzde 7 artış olacağı söyleniyor. Anadolu bölgelerinde ve yüzde 15 Karadeniz bölgesinde.

Ulusal Hububat Şurası Başkanı Özkan Taşpınar, güncel gözlemlere göre Türkiye’de bölgelere göre değişmekle birlikte İç Anadolu ve Geçiş Bölgelerinde Mayıs, Doğu Anadolu’da ise Haziran yağmurlarının buğday verimine etki edeceğini belirtti. verimi uzun vadeli ortalamanın yüzde 3,75’i oranında etkileyecek ve 20.750 milyon ton olabilir.

1 Ekim 2022’den 30 Nisan 2023’e kadar olan yedi aylık gelişme döneminde Türkiye’nin 374 mm yağış aldığını ve bu oranın uzun dönem ortalamasının yüzde 13 altında olduğunu söyleyen Taşpınar; “Kış mevsiminde yağış eksikliği ülke genelinde daha net hissedilerek 63 yılın en az yağış alan ikinci kış mevsimi oldu. Mart, uzun vadeli ortalamanın yüzde 56 üzerinde olan 96 mm yağış gördü. Mart, son 27 yılın en yağışlı Mart ayı oldu. Yağışlardaki artış Nisan ayında da devam etmiş ve tüm bölgelerde uzun yıllar ortalamanın üzerinde yağışlar yaşanmıştır. Yağışlı süreç Mayıs ayında da devam etme eğiliminde. Bahar aylarının ülke genelinde yağışlı geçmesi rekolte beklentilerini olumlu etkiliyor. Ülke genelinde bölgelere göre değişmekle birlikte, Doğu Anadolu’da Haziran ayındaki yağışlara ek olarak İç Anadolu ve Geçiş Bölgelerinde Mayıs ayındaki yağışlar buğday hasadını etkileyecektir. isminde.

Verim: 20,75 milyon ton
Buğday ekimindeki artışa işaret eden Taşpınar; “Geçen sezon girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle taban fiyat, fark ödemesi ve artan tarla destekleri üretici memnuniyetine yansıdı ve kışlık ve baharlık buğday ekimlerinde artışa yansıdı. 2022/23 üretim yılında 7,3 milyon hektar buğday yetiştirileceği tahmin ediliyor. Yetiştirme alanlarındaki değişim, yağış miktarı ve dağılımı ile verimi etkileyen yerel faktörler birlikte değerlendirildiğinde, buğday veriminin uzun dönem ortalamasına göre; Ege Bölgesi’nde yüzde 2, Marmara Bölgesi’nde yüzde 5, İç Anadolu Bölgesi’nde yüzde 5, Güneydoğu ve Doğu Bölgesi’nde yüzde 7’şer artışla Akdeniz’de aynı seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Anadolu bölgelerinde ve yüzde 15 Karadeniz bölgesinde. Yüzyılın 11 ili derinden etkileyen depremin ülkeyi de etkisi altına almış olması buğday bakım çalışmalarında aksama riski yarattı. Ancak ne pahasına olursa olsun üretime devam etme ve devleti milletle bütünleştirme iradesini gösteren çiftçilerin çabaları sayesinde bu risk en aza indirilebilmiştir. Bu bölgesel değerlendirmeler ışığında, bu yılki üretim yılının 20 milyon ton olan uzun vadeli ortalamaya göre %3,75 artışla 20.750 milyon tona ulaşacağı öngörülmüştür. isminde.

Gerçekçi bir müdahale satın alma fiyatı bekleniyor
Taşpınar, buğday hasadı yaklaşırken 30 Nisan 2023’ten itibaren gümrüksüz buğday ithalatında vergi oranının yüzde 130’a çıkarılmasının üretimin sürdürülebilirliği ve üreticinin korunmasına katkı açısından olumlu bir gelişme olduğunu anlattı. TMO’nun da hasat öncesi dünya piyasa fiyatları ile uyumlu ancak girdi maliyetlerindeki artışı dikkate alan gerçekçi bir müdahale alım fiyatı belirlemesini bir gereklilik olarak görüyoruz. Ayrıca, farklılık ödemesinin devam edeceğini ve tarımsal desteklemelerin sürdürülebilirlik açısından güncelleneceğini varsayıyoruz. TMO tarafından iki üretim sezonu için “un yönetmeliği” adı verilen önemli bir program uygulanmış ve uygulama, ekmek fiyatını belli bir seviyede tutmak için buğday müdahale fiyatı üzerindeki baskıyı azaltan bir sosyal program olarak toplum tarafından kabul görmüştür. Buğday rekoltesindeki artış eğiliminin devam etmesi, “Un Yönetmeliği” programının devamı ile yakından bağlantılı olduğu düşünülürse, programın devam etme iradesi büyük önem taşımaktadır.


Son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz.


Konhaber’in WhatsApp haber grubu için tıklayın!


Yorum yapın